Kindertherapie Waalwijk
PMT Kaatsheuvel
Kindertherapie Oisterwijk

Wat is psychomotorische kindertherapie ?

 

Psychomotorische Kindertherapie is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien.

Psychomotorische Kindertherapie heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen, waarna ouders en kind in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.

In de ontwikkeling van kinderen speelt bewegen een belangrijke rol.

 

Al bewegend leert een kind zichzelf en de wereld kennen. Een kind dat zich makkelijk beweegt bouwt een goed zelfgevoel op, zodat het zich thuis voelt tussen leeftijdsgenootjes, op school en in het gezin.

 

Door een kind aan te spreken op zijn voelen, beleven en het bewust te maken van zijn lijf (lichaamsbesef) en zichzelf (zelfbesef), mobiliseert het zijn eigen kracht.
Deze ontwikkeling van het eigen ik zorgt ervoor dat het kind steviger in de wereld staat.

Door de veilige therapeutische omgeving en de deskundige reactie van de therapeut op de uitingen van het kind gaat het kind nieuwe gedragspatronen ontwikkelen en zal het steeds adequater gaan reageren.

De therapeutische relatie en het spelend bewegen activeren het veranderingsproces. Samenwerking met ouders en anderen uit de leefomgeving van het kind, ondersteunt dit proces.

 

Psychomotorische kindertherapie biedt kinderen een herkansing; de therapie is een mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken.

 

De psychomotorische behandeling is gebaseerd op neurowetenschappelijke inzichten. Meer hierover is te lezen in “het brein” een neurowetenschappelijke onderbouwing van de kinderlijke ontwikkeling, uitgave nvpmkt.

 

Kindertherapie Brabant Praktijk voor Psychomotorische Kindertherapie