Kindertherapie Waalwijk
begeleiding autisme Waalwijk
begeleiding autisme Kaatsheuvel

Werkwijze

 

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek van 30 minuten waar we samen kijken waar de behoefte en hulpvraag ligt van uw kind en of Kindertherapie Brabant hierin iets voor u kan betekenen worden vervolg afspraken gemaakt voor een anamnesegesprek met ouders en eventueel een schoolobservatie of gesprek met intern begeleider.

 

Daarna volgt er een observatieperiode van 3 sessies met uw kind waarin het psychomotorisch onderzoek centraal staat. Het onderzoek zorgt voor de basis. Uit dit onderzoek komt een behandeladvies dat aan de hand van een rapport met ouders en betrokkenen van het kind wordt besproken. Na dit advies wordt gestart met behandeling aan de hand van leerdoelen die geformuleerd zijn vanuit het onderzoek.

Tussentijds zijn er regelmatig evaluatiegesprekken met ouders en eventueel andere hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin en uw kind.

Afhankelijk van de hulpvraag van het kind kan het traject tussen 8 en 25 sessies duren.

Kindertherapie Brabant Praktijk voor Psychomotorische Kindertherapie