Methodieken in de psychomotorische behandeling

Methodieken in de psychomotorische behandeling

Uw kind krijgt psychomotorische therapie. Binnen deze behandelvorm gebruiken we regelmatig verschillende methodieken die de behandeling kracht bij zetten. Graag lichten wij onderstaande methodieken toe omdat wij dezen met grote regelmaat inzetten tijdens de behandeling van uw kind.Mocht u hierover vragen hebben dan gaan wij graag met u in gesprek.

Mind Eye Power

Mind Eye Power is ontwikkeld door Jacqueline Venbrux.

Mind Eye Power is een krachtige, innovatieve en toegankelijke methode om diepgaande en blijvende verandering te brengen in angsten en onverwerkte emoties, saboterende overtuigingen, hardnekkige gedragspatronen, (gevolgen van) trauma.

De MEP is een erkende beroepsscholing door de stichting keurmerk beroepsscholingen (SKB) en Register Vaktherapie (SRVB).

Hoe werkt het:

De ogen zijn het toetsenbord van de hersenen en met bepaalde oogbewegingen krijg je grip op de bedrading van het brein. Het trauma kan letterlijk en figuurlijk ontzenuwd worden. Mind Eye Power is niet persé alleen gericht op traumabehandeling maar kan ook ingezet worden om ongezonde overlevingsmechanismen te ontkoppelen en te overschrijven.

Het is mogelijk om oude pijn, angsten en houvasten moeiteloos achter je te laten. Je vindt in jezelf antwoorden op levensvragen en je creëert een nieuwe, ondersteunende en meer gezonde levenshouding.

Het kind of de jongere krijgt grip op de diepere lagen van het brein en de samenwerking met de ‘buikhersenen’, het intelligente hart en het celgeheugen. Het streven is om hoofd, hart en buik meer op één lijn te brengen waardoor er meer coherentie ontstaat in denken, voelen en doen.

Er vindt een verschuiving plaats;

van actueel trauma naar herinnering.
van probleem naar levensles.
van stress naar evenwicht.
van angst naar vertrouwen.
van een staat van verdediging naar een staat van groei.

Rots & Water

Rots en Water bestaat uit fysieke weerbaarheidsoefeningen voor kinderen en jongeren. Er wordt vooral ingezet op het gaan ervaren (bewustwording) door te doen (bewegen).

Deze wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek is een van oorsprong Nederlands product die is ontwikkelt door Freerk Ykema.

De Rots & Water methodiek richt zich op bewustwording van de eigen kracht en mogelijkheden van het kind of de jongere en het vermogen om met anderen samen te leren spelen, werken en leven.

Rots staat voor het onafhankelijk opstellen en het maken van eigen keuzes. Het element water staat voor het samenwerken, spelen en leven met anderen. Uw kind leert in welke situatie hij/zij kan kiezen voor het element Rots en in welke situatie voor het element Water.
In deze snelle maatschappij moet een kind grenzen leren stellen om zo voor zijn/haar eigen veiligheid te kunnen zorgen. Daarnaast moet het kind vaardig zijn om sociale contacten op te kunnen bouwen. Ook is het belangrijk dat het kind zich bewust is van zijn/haar eigen gevoel en wensen om eigen beslissingen te kunnen nemen en daardoor leren wat zijn/haar eigen weg is (Rots) in verbondenheid met anderen (water). Een kind dat zich veilig voelt zal contact zoeken met anderen om samen te spelen, samen te zijn en het mooiste wat hij/zij in zich heeft te laten zien.

Tevens bieden wij deze methodiek aan in een groepsbehandeling.

Het leert timide kinderen sterker naar buiten te treden en het leert energieke kinderen juist de rust bij zichzelf te vinden.

Cognitieve gedragstherapeutische interventies

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie.

Een van de grondleggers van deze therapie is de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck.
Hij ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities van de cliënt centraal staan: zijn gedachten, fantasieën, herinneringen en zijn opvattingen over gebeurtenissen.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Wij gaan met het kind of de jongeren op zoek naar knelpunten en manieren om met moeilijke situaties/ pijnpunten om te gaan. We gaan samen met het kind of de jongere op zoek naar adviezen en richtlijnen die passen bij hun ontwikkeling en belevingswereld. Deze eigen adviezen en richtlijnen gaan we oefenen in de therapiesessies. Om het geleerde ook toe te kunnen passen/ integreren in de thuissituatie worden er thuiswerkopdrachten vanuit samenspraak mee gegeven.

Geef me de 5

Geef me de 5 is een unieke methodiek die antwoord geeft op vragen rondom autisme en ondersteunend werkt in het contact. Het is ontwikkeld door autisme-deskundige Colette de Bruin.

Wanneer je kind een diagnose in het autisme spectrum heeft gekregen geeft dit antwoord op veel vragen, maar creëert ook weer heel veel nieuwe vragen. Want je mist nog steeds de brug in het contact met je kind en je ziet dat hij het nog steeds moeilijk heeft in sociale situaties.

Doordat de methodiek in de praktijk is ontstaan, is deze heel concreet en voor iedereen toepasbaar. Wij integreren deze methodiek in de behandeling en ondersteunen ouders bij de transitie naar de thuissituatie

De 5 pijlers van deze methodiek:

  1. Autisme begrijpen
  2. Positief contact
  3. Basisrust creëren
  4. Problemen oplossen
  5. Ontwikkeling bevorderen

ReAttach Kind en Jeugd

ReAttach is ontwikkeld door Paula Weerkamp-Bartholomeus

ReAttach is een methode waarbij het kind of de jongere wordt geholpen om indrukken en gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het leven op een goede manier te verwerken zodat uw kind er geen last meer van heeft in het dagelijks leven.

Deze methode zorgt ervoor dat het kind of de jongere zelf in staat is om de juiste informatie op te halen, te registreren en te plaatsten. Het is voor kinderen vaak erg ontspannen, er ontstaat rust, inzicht en overzicht. Kinderen ervaren vaak dat het rustiger is geworden in hun hoofd na een ReAttach interventie.
Het prettige aan deze manier van werken met kinderen is dat ze niet hoeven te praten over hetgeen waar ze last van hebben. Hierdoor is de interventie laagdrempelig.

Hoe gaat ReAttach in zijn werk?
Door lichte ritmische aanraking op de handen wordt het spanningsniveau, concentratie en emotiebeleving van het kind gereguleerd. Daarbij worden denkopdrachten gegeven door middel van stemgebruik en intonatie.

Video Interactie Begeleiding

Video Interactie Begeleiding is ontwikkelt door Marij Eliëns.

Wanneer er zorgen zijn om de ontwikkeling en het welzijn van het kind of de jongere kan het contact tussen u en uw kind verstoord zijn geraakt. Video Interactie Begeleiding (VIB) kan dan helpen.

Video Interactie Begeleiding is een kortdurende hulpverleningsmethode waarbij een korte video-opname van u en uw kind wordt gemaakt. Deze opname wordt op een later moment samen met u teruggekeken. Er wordt dan gelet op:

  • welke contactinitiatieven uw kind neemt
  • hoe u daar als ouder/verzorger op reageert
  • wat de positieve contactmomenten zijn

U ziet voor welke handeling, stem en houding uw kind gevoelig is, waarvan uw kind rustig wordt en zich ontspant. U krijgt hierdoor een beter zicht op wat u kunt doen om uw kind te helpen.
U sterkt dan in het afstemmen op en ontvangen van uw kind wat direct zichtbaar zal zijn in het contact tussen u en uw kind en het gedrag van uw kind.

Brain Blocks

Brain Blocks is een manier van reflecteren gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Hierdoor ontstaat er ruimte om denk- en gedragspatronen te veranderen. Omdat er gewerkt wordt met ‘beelden’ wordt het gemakkelijker voor het kind of de jongere om inzicht te krijgen in eigen ervaringen en die van anderen. Het verschillend denken en handelen kan hierdoor wederzijds beter begrepen worden.

Brain Blocks is bedacht en ontwikkeld door Stephan van de Ven.

Brain Blocks bestaat uit verschillende materialen zoals een afbeelding van een hoofd en lijf en verschillende gekleurde blokken, die gebruikt worden om ervaringen en belevingen vorm te geven. Aan de hand van concrete situaties ontstaan er, onder begeleiding van een professional, Brain Blocks ‘beelden’ waarop gereflecteerd wordt. Dit geeft inzicht in ervaringen en manieren van denken. Door het inzicht wordt het mogelijk om uiteindelijk tot anders denken, handelen en voelen te komen.
Bij de Brain Blocks interventie gaan we ervan uit dat cliënten zelf het beste weten hoe hun brein werkt. Ze weten zelf het beste wat ze in bepaalde situaties ervaren en hoe ze vervolgens reageren. Deze, al dan niet bewuste kennis, staat tijdens de interventie centraal. Hierdoor zijn de beelden die ontstaan telkens uniek en is het begeleidingsproces ook altijd anders. Een rood blokje kan bijvoorbeeld voor de ene cliënt voor boosheid staan maar voor de ander staat het voor verliefdheid, angst of voor de overtuiging iets niet te kunnen. Maar ook de hoeveelheid blokjes en de manier waarop de blokjes neergelegd worden hebben hun eigen betekenis. De blokjes in rechte rijtjes geven een meer opgeruimde ervaring dan wanneer alle blokjes door elkaar liggen.

Brain Blocks heeft vier doelstellingen:

1. Werken aan de ik-ander differentiatie
2. Werken aan belemmerende overtuigingen
3. Psycho-educatie
4. Communicatie