Skip to content
Menu
Behandelcentrum KIND & JEUGD voor THERAPIE en ONDERZOEK
In Tilburg, Goirle en Waalwijk

KINDERTHERAPIE BRABANT

In het kort

Kindertherapie Brabant is er voor u en uw kind als de ontwikkeling van uw kind niet vanzelf gaat en/ of het welzijn van uw kind professionele aandacht verdient.

Het team van Kindertherapie Brabant biedt therapie en onderzoek aan kinderen en jongeren die vastlopen in hun sociaal- emotionele ontwikkeling.
Wij hebben veel ervaring in de ontwikkeling van kind en jeugd en specifiek in de behandeling van kinderen met; ADHD; gedragsproblemen; gedragsstoornissen; autisme; dwanggedachten en/ of handelingen; trauma; rouw; angst; onvoldoende begrepen lichamelijke klachten; kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Wij werken altijd samen met het systeem van het kind of de jongeren. Hierbij slaan wij handen ineen met andere betrokken disciplines wanneer dit van meerwaarde is voor het proces. Behandeling binnen kindertherapie Brabant richt zich op thema’s als: weerbaarheid, verwerken van traumatische ervaringen, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfbeeld.

Een behandeltraject kan bestaan uit, psychodiagnostisch onderzoek, individuele, groeps- en/ of gezinsbehandeling en begeleiding. Ouders/ verzorgers en begeleiders kunnen bij Kindertherapie Brabant terecht voor advies, informatie en voor ondersteuning bij opvoeding- en ontwikkelingsvragen.

Aanmelden

 

Voor een aanmelding of (telefonisch) overleg vragen wij u een email te sturen aan info@kindertherapiebrabant.nl

Doorverwijzing

 

Kindertherapie Brabant biedt behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, woonachtig in de gemeenten Hart van Brabant of Breda…

DOORVERWIJZEN
WAT TE DOEN

THERAPIE

Kinder & Jeugd therapie is 

Kinder- & jeugdtherapie biedt kinderen/ jongeren een nieuwe kans; de therapie is een mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken.


ONDERZOEK

Onderzoek kan helpend zijn om beschermende en belemmerende factoren bij het kind en zijn omgeving in kaart te brengen. 

Hierop kunnen we de behandeling afstemmen en handelings- en interactie adviezen geven. 

Methodieken

De therapie zal opgebouwd zijn uit methodieken en behandelvormen die aansluiten bij de hulpvraag, de ontwikkelingsleeftijd, de belevingswereld en mogelijkheden van het kind en het systeem. 

Werkwijze

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek van 30 minuten waar we samen kijken waar de behoefte en hulpvraag ligt van uw kind en of  …


Voor Kind en Jeugd

voor uw Kind

Is uw kind om de een of andere reden uit zijn of haar evenwicht geraakt en lijkt het vast te gaan lopen in zijn of haar ontwikkeling? Sluimert er al langer een gedragsprobleem en maakt u zich steeds meer ongerust? …

UW KIND
GEDRAGSPROBLEMEN

Voor pubers

Ben jij om de een of andere reden uit evenwicht geraakt of zit je vast in een rot situatie? Heb je het gevoel er alleen voor te staan, niet meer begrepen te worden of vast te zitten in patronen waar je je ongelukkig bij voelt…

JONGEREN

12 TOT 18