KINDERTHERAPIE BRABANT

Behandelcentrum KIND & JEUGD voor THERAPIE en ONDERZOEK

In Tilburg, Goirle en Waalwijk

Voor een aanmelding of (telefonisch) overleg vragen wij u een email te sturen aan info@kindertherapiebrabant.nl

 

In het kort

Kindertherapie Brabant is er voor u en uw kind als de ontwikkeling van uw kind niet vanzelf gaat en/ of het welzijn van uw kind professionele aandacht verdient.

Het team van Kindertherapie Brabant biedt therapie en onderzoek aan kinderen en jongeren die vastlopen in hun sociaal- emotionele ontwikkeling.
Wij hebben veel ervaring in de ontwikkeling van kind en jeugd en specifiek in de behandeling van kinderen met; ADHD; gedragsproblemen; gedragsstoornissen; autisme; dwanggedachten en/ of handelingen; trauma; rouw; angst; onvoldoende begrepen lichamelijke klachten; kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Wij werken altijd samen met het systeem van het kind of de jongeren. Hierbij slaan wij handen ineen met andere betrokken disciplines wanneer dit van meerwaarde is voor het proces. Behandeling binnen kindertherapie Brabant richt zich op thema’s als: weerbaarheid, verwerken van traumatische ervaringen, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfbeeld.

Een behandeltraject kan bestaan uit, psychodiagnostisch onderzoek, individuele, groeps- en/ of gezinsbehandeling en begeleiding. Ouders/ verzorgers en begeleiders kunnen bij Kindertherapie Brabant terecht voor advies, informatie en voor ondersteuning bij opvoeding- en ontwikkelingsvragen.

Wat is PMT

Psychomotorische Kindertherapie is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien…
DE VASTGELOPEN ONTWIKKELING
PSYCHOMOTORISCHE KINDERTHERAPIE

Methodieken

Mind Eye Power is een krachtige, innovatieve en toegankelijke methode om diepgaande en blijvende verandering te brengen in angsten en onverwerkte emoties…
MIND EYE POWER
LEVENSLES

Werkwijze

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek van 30 minuten waar we samen kijken waar de behoefte en hulpvraag ligt van uw kind en of  …
KENNISMAKINGSGESPREK
ANAMNESEGESPREK

Supervisie

Supervisie is een leertraject onder begeleiding van een supervisor. In een supervisie traject leer je om kritisch te kijken naar je eigen handelen…
WAT IS SUPERVISIE
LEERTRAJECT

Voor Kind en Jeugd

Voor uw kind

Is uw kind om de een of andere reden uit zijn of haar evenwicht geraakt en lijkt het vast te gaan lopen in zijn of haar ontwikkeling? Sluimert er al langer een gedragsprobleem en maakt u zich steeds meer ongerust? …
UW KIND
GEDRAGSPROBLEMEN

Voor pubers

Ben jij om de een of andere reden uit evenwicht geraakt of zit je vast in een rot situatie? Heb je het gevoel er alleen voor te staan, niet meer begrepen te worden of vast te zitten in patronen waar je je ongelukkig bij voelt…
JONGEREN
12 TOT 18

Doorverwijzing

Kindertherapie Brabant biedt behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, woonachtig in de gemeenten Hart van Brabant of Breda…
DOORVERWIJZEN
WAT TE DOEN