Skip to content
Menu
Behandelcentrum KIND & JEUGD voor THERAPIE en ONDERZOEK
In Tilburg, Goirle en Waalwijk

Supervisie en Begeleide Intervisie

Supervisie/ Begeleide Intervisie door Christel

De wens om beroepsprofessionals te begeleiden stond al lang op mijn verlanglijstje en ik wilde naast het geven van psychomotorische kindertherapie me bekwamen op dit vakgebied. Doordat PMKT een ervaringsgerichte werkvorm is zocht ik een opleiding waarbij ervaringsgericht begeleiden de hoofdvorm is. Ik ben uitgekomen bij het Kempler instituut en heb daar in 2 jaar tijd de opleiding ervaringsgerichte supervisie gevolgd en in 2015 mijn diploma behaald. Tevens ben ik aangesloten bij de landelijke beroepsgroep voor supervisie en coaching.

Wat is supervisie?

Supervisie is een leertraject onder begeleiding van een supervisor. In een supervisie traject leer je om kritisch te kijken naar je eigen handelen gerelateerd aan de functie-eisen van je beroep. Supervisie is geschikt voor: leidinggevende, politiemensen, therapeuten, maatschappelijk werkers, leerkrachten en artsen.

Het doel:

van een supervisietraject is dat je inzicht ontwikkelt in je functioneren waardoor je je als beroepskracht verder kunt ontwikkelen.
Supervisie is gericht op goed leren reflecteren, waarbij de supervisant zelfsturend is, dit wil zeggen dat je je eigen leerdoelen cq leervragen kiest.
In supervisie leer je vanuit werkervaringen, deze werkervaringen zijn altijd het vertrekpunt tijdens het supervisieproces. Je bepaalt dus zelf welke ervaring je inbrengt.

Deze ervaringen worden onderzocht waarbij je gaat analyseren wat er precies gebeurde en welke gedachten en gevoelens werden opgeroepen. Dit noemt men integratie op het eerste niveau. Dit wil zeggen dat er overeenstemming in het denken, voelen en handelen van de supervisant is. Integratie op het tweede niveau is dat de supervisant betekenis kan geven aan de werksituatie in zijn functioneren als beroepsbeoefenaar en persoon. Denk hierbij aan hoe verhoud ik mij tot de eisen die mij beroepsgroep aan mij stelt en de eisen die de maatschappij stelt aan mijn beroep.

Redenen;

om supervisie te gaan volgen kunnen heel divers zijn, hierbij enkele voorbeelden van redenen voor supervisie:

  • Loop je tegen bepaalde mechanisme aan in je werk?
  • Wil je een burn-out voorkomen?
  • Wil je meer bewustwording ontwikkelen?
  • Heb je weinig zin of fut om te werken?
  • Het leren herkennen van vaste patronen in de werksituatie
  • Je wilt je als beroepskracht verder ontwikkelen in je beroepsvaardigheden.

Frequentie en duur;

een supervisietraject duurt gemiddeld tussen de 10 en 15 bijeenkomsten van 1 tot 2,5 uur, individueel of in een groep van maximaal 4 personen.

Tussen de bijeenkomsten zit een tussenpoos van 2 a 3 weken.

Kosten

Individuele supervisie

1 uur: 110,- 

Groepssupervisie

2 personen 1,5 uur 95,- per persoon 

3 personen 2 uur 85,- per persoon