Skip to content
Menu
Behandelcentrum KIND & JEUGD voor THERAPIE en ONDERZOEK
In Tilburg, Goirle en Waalwijk

Werkwijze

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we samen de behoeften en hulpvraag bespreken van u en uw kind, bekijken we wat Kindertherapie Brabant hierin voor u en uw kind kan betekenen. Wanneer de hulpvraag bij ons op de juiste plek is  wordt er aangegeven wanneer er gestart kan worden met de therapie en/ of onderzoek. Er worden vervolg afspraken gemaakt voor een Intakegesprek en vervolgens, wanneer wenselijk, Psycho-diagnostisch Onderzoek en Therapiesessies. Eventueel wordt er een schoolobservatie of gesprek met de intern begeleider ingepland en andere betrokken hulpverlenende instanties.

Bij het starten van een therapietraject volgt er een observatieperiode van 3 sessies met het kind/ de jongere waarin het psychomotorisch onderzoek centraal staat, dit onderzoek draagt zorg voor de basis van de behandeling. 

Tussentijds zijn er regelmatig evaluatiegesprekken met ouders, jongere en eventueel andere hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin en het kind/ de jongere.

De duur van het behandeltraject wordt afgestemd op de individuele behoeften en de hulpvraag van het kind/ de jongere en het gezin en de mogelijkheden binnen de praktijk. 

Methodieken in de behandeling

Uw kind krijgt behandeling/ therapie. Binnen de praktijk gebruiken we verschillende methodieken die de behandeling vorm geven. Graag lichten wij onderstaand een paar methodieken toe omdat wij dezen met grote regelmaat inzetten tijdens de behandeling van uw kind.

Mocht u hierover vragen hebben dan gaan wij graag met u in gesprek.