Werkwijze

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we samen de behoeften en hulpvraag bespreken van u en uw kind, bekijken we wat Kindertherapie Brabant hierin voor u en uw kind kan betekenen. Wanneer de hulpvraag bij ons op de juiste plek is  wordt er aangegeven wanneer er gestart kan worden met de therapie. Er worden vervolg afspraken gemaakt voor een Intakegesprek en vervolgens, wanneer wenselijk, Psycho-diagnostisch Onderzoek en Therapiesessies. Eventueel wordt er een schoolobservatie of gesprek met de intern begeleider ingepland.

 

Daarna volgt er een observatieperiode van 3 sessies met het kind/ de jongere waarin het psychomotorisch onderzoek centraal staat. Het onderzoek zorgt voor de basis. Uit dit onderzoek komt een behandeladvies dat aan de hand van een rapport met de jongere, ouders en betrokkenen van het kind wordt besproken. Na dit advies wordt gestart met behandeling aan de hand van leerdoelen die geformuleerd zijn vanuit het onderzoek.

Tussentijds zijn er regelmatig evaluatiegesprekken met ouders, jongere en eventueel andere hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin en het kind/ de jongere.

Afhankelijk van de hulpvraag kan het traject tussen 8 en 35 sessies duren.