Skip to content
Menu
Behandelcentrum KIND & JEUGD voor THERAPIE en ONDERZOEK
In Tilburg, Goirle en Waalwijk

Info voor verwijzers

Kindertherapie Brabant biedt onderzoek bij en behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, woonachtig in de gemeenten Hart van Brabant of Breda. Het team van Kindertherapie Brabant biedt onderzoek en therapie aan kinderen en jongeren die vastlopen in hun sociaal- emotionele ontwikkeling. Wij hebben veel ervaring in de ontwikkeling van kind en jeugd en specifiek in de behandeling van kinderen met; ADHD, gedragsproblemen; gedragsstoornissen; autisme; dwanggedachten en/ of handelingen; trauma; rouw en angst; onvoldoende begrepen lichamelijke klachten; licht verstandelijke beperking en eetstoornissen.

Wij werken altijd samen met het systeem van het kind of de jongere. Hierbij slaan wij uiteraard handen ineen met andere betrokken disciplines wanneer dit van meerwaarde is voor het proces. In het proces staan voor ons, afstemming op het individu in zijn of haar systeem, zo lang als noodzakelijk en zo kort als mogelijk, kwaliteit en duurzaamheid voorop.

Wij ontvangen in het kader van de Jeugdwet graag een doorverwijzing van de huisarts, andere gespecialiseerde arts, of het sociaal wijkteam/ gebiedsteam. Kindertherapie Brabant dient in bezit te zijn van een correcte verwijsbrief, deze dient aan bepaalde eisen te voldoen, wil de gegeven behandeling vergoed worden.

De gemeente verwacht dat een verwijsbrief minimaal de volgende informatie bevat:

  • Naam van onze praktijk
  • Datum van verwijzing
  • AGB-code van de verwijzer
  • Omschrijving van de problematiek (verwijsreden) en indien van toepassing vermelding van een (vermoede) psychische (DSM-5) stoornis
  • Naam, adres, geboortedatum en BSN van de patiënt

Verwijzen naar Kindertherapie Brabant kan via email (info@kindertherapiebrabant.nl)

Verwijzingen zullen wekelijks bekeken en in behandeling genomen worden.

Wanneer inhoudelijk overleg wenselijk is, kan er contact opgenomen worden via email of telefonisch met een van de praktijkhouders:

Christel Hüsstege 06 – 12 40 13 11
Maartje Bekink 06 – 46 24 10 03

Indien niet bereikbaar, dan kan de voicemail worden ingesproken en bellen wij binnen 2 werkdagen terug of kan u uw vraag stellen via de mail aan info@kindertherapiebrabant.nl 

Na het afsluiten van de behandeling ontvangt u als verwijzer bericht over het beloop van de behandeling en de verdere adviezen. Indien wenselijk voor het behandeltraject kan er tussentijds contact worden gezocht.