Skip to content
Menu

Team Kindertherapie Brabant

Christel Hüsstege & Maartje Bekink

Vanuit 1+1 is veel meer, hebben Christel Hüsstege en Maartje Bekink hun krachten gebundeld en staan zij samen aan de basis van Kindertherapie Brabant.

Vanuit hun kennis, rijke ervaring en grote passie voor het vak laten zij samen de praktijk groeien in aanbod en vooral kwaliteit.

Wij als praktijk

Wat het werk binnen ons  team van Kindertherapie Brabant zo leuk maakt is de passie, grote betrokkenheid en tikkeltje eigenwijsheid waarop we ons vak samen kunnen uitoefenen. Niet denken in beperkingen, maar denken en handelen vanuit kansen en mogelijkheden.

Het behandelen vanuit wetenschappelijke inzichten en elkaar versterken door het delen van kennis en ervaring is wat Kindertherapie Brabant zo krachtig maakt.

Wij zijn als vaktherapeut geregistreerd bij de FVB (federatie vaktherapeutische beroepen) en aangesloten bij de Nederlandse vereniging psychomotorische kindertherapie of danstherapie.

Hester is al Orthopedagoog- Geralist ingeschreven bij het register van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen  (NVO).

Om onze registratie te behouden nemen wij deel aan supervisie, intervisie, na- en bijscholing. Conformeren wij ons aan de beroepscode met daarin opgenomen het klachtenreglement.