Skip to content
Menu
Privacyverklaring

Kindertherapie Brabant beschermt uw persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Hierin staat beschreven hoe uw privacy bij Kindertherapie Brabant volgens de Europese richtlijnen gewaarborgd is.

Alle medewerkers van Kindertherapie Brabant zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat uw privacy nadrukkelijk bewaakt en gewaarborgd wordt. Van het behandelproces legt de behandelaar een dossier aan. Ook dit dossier valt onder de geheimhoudingsplicht, net als de indicatiestelling en behandelovereenkomst. Indien niet bij uw behandeling betrokken artsen/specialisten informatie wensen, kan dit alleen met uw schriftelijke toestemming.

Privacyverklaring te downloaden