Skip to content
Menu
Behandelcentrum KIND & JEUGD voor THERAPIE en ONDERZOEK
In Tilburg, Goirle en Waalwijk

Wat is kinder- & jeugdtherapie ?

Kinder- & jeugdtherapie is therapie voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Kinder- & jeugdtherapie heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen, waarna ouders/ verzorgers en kind in staat zijn op eigen kracht verder te gaan. De therapie zal opgebouwd zijn uit methodieken die aansluiten bij de hulpvraag, de ontwikkelingsleeftijd en belevingswereld van het kind/ de jongere. 

Psychomotorische Kinder- & jeugdtherapie als vaste vorm 

In de ontwikkeling van kinderen speelt bewegen een belangrijke rol hierom is de psychomotorische therapie een vaste vorm binnen onze praktijk.

Al bewegend leert een kind zichzelf en de wereld kennen. Een kind dat zich makkelijk beweegt bouwt een goed zelfgevoel op zodat het zich thuis voelt tussen leeftijdsgenootjes, op school en in het gezin.

Door een kind/ jongere aan te spreken op zijn voelen, beleven en het bewust te maken van zijn lijf (lichaamsbesef) en zichzelf (zelfbesef), mobiliseert het zijn eigen kracht. Deze ontwikkeling van het eigen ik zorgt ervoor dat het kind steviger in de wereld staat. Door de veilige therapeutische omgeving en de deskundige reactie van de therapeut op de uitingen van het kind gaat het kind nieuwe gedragspatronen ontwikkelen en zal het steeds adequater gaan reageren.

Wat biedt het de kinderen?

Kinder- & jeugdtherapie biedt kinderen/ jongeren een nieuwe kans; de therapie is een mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken.

De psychomotorische behandeling is gebaseerd op neurowetenschappelijke inzichten. Meer hierover is te lezen in “het brein” een neurowetenschappelijke onderbouwing van de kinderlijke ontwikkeling, uitgave nvpmkt.