Skip to content
Menu
Behandelcentrum KIND & JEUGD voor THERAPIE en ONDERZOEK
In Tilburg, Goirle en Waalwijk

Behandeling en therapie voor kinderen

Is uw kind om de een of andere reden uit zijn of haar evenwicht geraakt en lijkt het vast te gaan lopen in zijn of haar ontwikkeling? Sluimert er al langer een gedragsprobleem en maakt u zich steeds meer ongerust? Wordt de situatie thuis steeds moeilijker en ziet u het regelmatig niet meer zitten? Of gaat het thuis wel goed maar komen er ongeruste berichten vanuit school?

Allerlei redenen om eens met meer aandacht naar het kind en zijn wereld te gaan kijken.

Gedragsproblemen kunnen samenhangen met een (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis, zoals AD(H)D of een autisme spectrum stoornis. Er kunnen echter nog veel meer andere kind-factoren zijn, die ten grondslag liggen aan het probleem. Maar ook omgevingsfactoren en/of traumatische ervaringen kunnen de ontwikkeling van uw kind verstoren. Meestal is het een complex samenspel van verschillende factoren.

De therapeut hanteert in de behandeling/ therapie verschillende interventies en behandeltechnieken die zijn afgestemd op de ontwikkelingsproblemen die het kind heeft. De doelstellingen en strategie uit het behandelplan vormen hierbij de leidraad.

Uitgangpunt voor de psychomotorisch kindertherapeut is het geloof in de innerlijke groeikracht van het kind en de acceptatie van de eigenheid van het kind. De therapeut staat open voor het kind. Inspelend op de behoeften en gevoelens van het kind stemt de therapeut spel en beweging af op de ontwikkelingsniveaus van de gedragsaspecten.

Voorafgaand aan of aanvullend op de therapie kan onderzoek waardevol zijn om nog specifieker aan te kunnen sluiten op de hulpvraag en de mogelijkheden van het kind en u. 

Heeft uw kind last van één of meerdere van onderstaande problemen?

• gespannenheid
• faalangst
• negatief zelfbeeld
• agressief of sterk teruggetrokken gedrag
• moeilijk vriendjes kunnen maken
• aandachts- en motivatieproblemen
• eet- en/of slaapproblemen
• Onvoldoende begrepen lichamelijke klachten

In de manier van bewegen, dus in de psychomotoriek, kan dit sociaal-emotioneel of cognitief probleem zich vertalen in:

• impulsiviteit
• overbeweeglijkheid
• passiviteit
• onhandig, houterig bewegen
• te weinig lichaamsbesef
• coördinatieproblemen
• problemen met de fijne motoriek